24

posted on 11 Aug 2011 17:29 by dekodashi in text
 
 
แอบรู้สึกแย่
ที่ใครหลาย ๆ คนที่ยังมีท่านอยู่
เห็นวัน ๆ นี้ เป็นแค่วันหยุดเพิ่มขึ้นมา
ในขณะที่ใครหลาย ๆ คน
ที่ไม่มีโอกาศได้แม้แต่จะพบกับท่าน
เฝ้ารอมาขนาดไหน
นี่ก็ปีที่สิบแล้ว ที่ท่านได้จากไป
 
 
ตัวข้าพเจ้า แม้แต่จะกลับบ้านไปหาพ่อ หาน้อง ก็ยังทำไม่ได้
เพราะติดสอบ
สารพัด
 
อยากให้คนที่มีท่านอยู่ ช่วยลำรึกซักนิด
ก่อนที่จะไม่มีโอกาศแม้แต่จะพบท่าน
นะคะ
 
 
 

Categories